Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację do kwoty 26 tys. złotych dla Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego „KONTRAPUNKT”, które po raz trzeci organizuje ekologiczną akcję „Zielona Wyspa Śląsk”.

Celem akcji jest podkreślenie konieczności tworzenia nowego wizerunku regionu, który wciąż kojarzony jest z terenami zdegradowanymi ekologicznie przez przemysł. Organizatorzy akcji chcą przekonać mieszkańców województwa, że Śląsk w ostatnich dwudziestu latach przeszedł istną ekologiczną rewolucję.

Dziś 30 procent powierzchni regionu stanowią lasy, a miejsc cennych przyrodniczo na tym terenie jest bardzo dużo. Zdecydowanie poprawiła się jakość powietrza, stan rzek i warunki życia.

W ramach akcji planowane jest zorganizowanie happeningu ekologicznego, podczas którego w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zaprezentowane zostaną wiąż aktualne ekologiczne problemy związane z gospodarką odpadami dotycząca np. dzikich wysypisk, piętnowania palenia śmieci i braku segregacji. Zaplanowano też warsztaty „Eko-Puzle” promujące segregację odpadów i recykling. Każda taka akcja, prowadzona przy współpracy z fundacją ekologiczną ARKA, zakończy się posadzeniem nowego lasu w wyznaczonym przez lokalne władze terenie. Towarzyszyć zaś całemu przedsięwzięciu będzie duża kampania plakatowo-medialna połączona z rozdaniem jej uczestnikom w pierwszym dniu wiosny ok. 5 tysięcy sadzonek drzew.

Finałem akcji „Zielona Wyspa Śląsk” będzie zaplanowany na 21 marca galowy koncert w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj