Wzorem lat ubiegłych Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój organizuje konkurs o nagrodę Zielonego Lauru. W roku bieżącym obchodzona jest okrągła rocznica – X-lecie działalności Izby. W celu nadania jubileuszowego charakteru tej edycji konkursu, w tym roku rozszerzono kategorie nagród, a także wprowadzono nagrody Zielonego Laura z diamentami za trwałość osiągnięć w dziedzinie ekologii na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Za podstawowe kryterium dla nagród tej edycji oraz Zielonych Laurów z diamentami przyjęto skuteczność w sięganiu po fundusze ekologiczne, umiejętność spięcia finansowego przedsięwzięcia oraz efekty ekologiczne uzyskane w wyniku jego realizacji. Takie podejście zyskało zdecydowane poparcie i w rezultacie patronat Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poparcie funduszy wojewódzkich.Kategorie nagród jubileuszowej edycji konkursu:

1) Zielony Laur dla samorządów i firm, które wykazały że jest możliwe uzyskanie krajowych i unijnych środków pomocowych na realizację ambitnych i ważnych inwestycji ekologicznych i proekologicznych.

2) Zielony Laur dla samorządów i firm, które zrealizowały ambitne i ważne inwestycje ekologiczne z środków własnych i przy niewielkim udziale środków pomocowych.

3) Zielony Laur dla firm wspierających samorządy i inwestorów prywatnych w realizacji inwestycji ekologicznych i proekologicznych.

4) Zielony Laur dla firm za tworzenie nowatorskich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla wsparcia procesów inwestycyjnych w ochrony środowiska.

5) Zielony Laur dla ośrodków naukowo-badawczych i firm za nowatorskie rozwiązania techniczne i metodologiczne w zakresie ochrony środowiska.

6) Zielony Laur w kategorii indywidualnej dla Osoby wyjątkowo zasłużonej dla ochrony środowiska w Polsce.


Ogłoszenie Nominacji do Zielonego Lauru zaplanowane jest na 15 października. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród mieć będzie miejsce w trakcie uroczystości X-lecia Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój w ostatniej dekadzie października.źródło: pigeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj