1 / 5

Nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin cebulowych, które wiosną ukwiecą trawniki to planowane na najbliższe tygodnie działania władz Lublina w zakresie zieleni miejskiej.

Nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin cebulowych, które wiosną ukwiecą trawniki to planowane na najbliższe tygodnie działania miasta podejmowane wspólnie z Radami Dzielnic. Jesienią, Miejski Architekt Zieleni planuje także rewitalizację trzech skwerów i zazielenienie czterech rond. Z kolei w przyszłym roku przybędzie donic z drzewami i krzewami, konstrukcji kwiatowych oraz aranżacji roślinnych, które pojawią się przy węzłach drogowych.

– Przyjazne, zielone, czyste i bezpieczne miasto to jeden z priorytetów mojej obecnej kadencji, do którego realizacji zobowiązałem się w podpisanym przeze mnie Kontrakcie dla Lublina. Zależy nam na rewitalizacji i tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni miejskich, przyjaznych dla mieszkańców, w których będą czuli się dobrze i chętnie spędzali tam czas. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Tegoroczne plany

W ramach jesiennych nasadzeń w 12 dzielnicach pojawi się łącznie ok. 220 drzew, 1650 szt. krzewów, 300 mb żywopłotów oraz 235 szt. bylin. Nowością jest wykonanie nie tylko pojedynczych nasadzeń drzew czy krzewów, ale realizacja całych aranżacji. Dzięki zaangażowaniu Rad Dzielnic, studentów Uniwersytetu Przyrodniczego i Bibliotek Miejskich powstaną przytulne miejsca, stanowiące jednocześnie „czytelnie na świeżym powietrzu”. Jako pierwsze – pilotażowe zrealizowane zostaną projekty przy bibliotekach przy ul. Judyma, Bursztynowej, Krężnickiej i Szaserów. Działania te będą kontynuowane w przyszłym roku.

Na wiosnę mieszkańcy Lublina będą mogli podziwiać nasadzenia roślin cebulowych. Na Al. Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Dolną 3 Maja oraz Lubomelską pojawią się krokusy i narcyzy – łącznie 33 000 szt. cebulek na 840 m². Posadzone zostaną w pasach 1m x 35 m.

Dzięki współpracy z Radą Dzielnicy Głusk remontowany jest skwer w tej dzielnicy. Jesienią pojawią się na nim nowe nasadzenia. Z kolei w rewitalizację skweru przy ul. Skautów włączyła się Rada Dzielnicy Wieniawa. Dokończenie prac planowane jest w przyszłym roku. Dodatkowo, nowe nasadzenia krzewów i bylin zostaną zrealizowane na skwerze przy ul. Szarych Szeregów.

Jeszcze w tym roku nowe zagospodarowanie zielenią czeka cztery lubelskie ronda: im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK przy zbiegu ul. M. Smorawińskiego i al. Kompozytorów Polskich, im. Generała Franciszka Kamińskiego przy zbiegu ul. M. Smorawińskiego i T. Szeligowskiego, im. Narodowych Sił Zbrojnych przy zbiegu ul. Nadbystrzyckiej i Jana Pawła II oraz im. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość przy zbiegu ul. Filaretów i Jana Pawła II. Autorami projektów są studenci Wydziału Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zaangażowanie mieszkańców

Co ciekawe, miasto chce także zaprosić do współpracy w zazielenianiu i ukwiecaniu Lublina mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Chętni mogą „zaopiekować się” dostarczonymi przez miasto konstrukcjami kwiatowymi ustawionych w obrębie ich nieruchomości: przy wejściu do sklepu, kamienicy, biura, restauracji itp. Opieka miałaby polegać na podlewaniu i nawożeniu roślin. Chętni już teraz mogą zgłaszać się do Biura Miejskiego Architekta Zieleni.

Mała architektura

W ramach programu „Miejsce dla Ciebie” miasto zrewitalizuje niewielkie przestrzenie istotne dla estetyki miasta. Prace polegać będą na wprowadzeniu elementów małej architektury, nasadzeń roślinnych, remoncie nawierzchni. Projekty nowego zagospodarowania m.in. przy ul. Lipowej, ul. Głębokiej, ul. Raabego, ul. Hempla, ul. Bermnardyńskiej czy ul.Furmańskiej są już w opracowaniu.

Plany na 2016 r.

– W przyszłym roku planowana jest kontynuacja zazieleniania miasta donicami z nasadzeniami roślinnymi w tym z drzewami oraz konstrukcjami kwiatowymi. Do 26 donic ustawionych w centrum miasta (ul. Krakowskie Przedmieście, Pl. Wolności, ul. Narutowicza/ul. Okopowa, ul. Narutowicza/ul. Lipowa, ul. Zielona) oraz 18 konstrukcji kwiatowych (Plac Zamkowy, ul. Królewska, Pl. Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Kapucyńska) dołączą kolejne. – informuje Beata Krzyżanowska, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin.

Również w przyszłym roku kontynuowane będą nasadzenia w pasach drogowych. W miejscach, gdzie ze względu na infrastrukturę podziemną niemożliwe jest posadzenie drzew, pojawią się kompozycje z krzewów i bylin, bądź roślin cebulowych. Już rozpoczęły się prace projektowe przy nasadzeniach 15 „węzłów”, które będą realizowane w następnych latach. Aranżacje roślinne w 2016 r. pojawią się także przy czterech drogach wjazdowych do Lublina (od strony Warszawy, od strony Zamościa (al. Witosa), od strony Mełgwi (ul. Mełgiewska) i od strony Przemyśla (ul. Abramowicka).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Jeszcze potrzeba dużo ławek w centrum Lublina, bo nie ma gdzie przysiąść choć na chwilę. Na deptaku jest kilka, ale na Starym Mieście tylko ogródki restauracyjne. Nie każdy chce tam coś zamówić. Trudno też siedzieć na maskach stojących na chodnikach przy np. Krakowskim Przedmieściu samochodów. I stojaki dla rowerów blisko banków, sklepów itd. oraz ograniczenie prędkości w centrum do 30 km/godz. Pole do popisu dla Straży Miejskiej.

Skomentuj