Ruszyła czwarta edycja programu „Zielone Podwórka Szczecina”. Wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski do 15 lutego br. Do podziału jest milion złotych.

Program adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych budynków położonych na terenie Miasta Szczecin, w których znajdują się lokale stanowiące własność gminy lub spółki komunalnej (TBS, SCR), i które mają zawarte z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych lub spółką komunalną porozumienie/umowę na korzystanie z terenu gminnego.

Dofinansowaniem objęte są prace polegające na tworzeniu miejsc zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wys. 75% oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych w wys. 95%.

W tym roku na program przeznaczono milion złotych. Program realizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. W sumie na rewitalizację szczecińskich podwórek w ciągu trzech lat gmina przeznaczyła ok. 3,7 mln  zł.

W 2010 roku tereny wokół swoich nieruchomości zagospodarowało 8 wspólnot mieszkaniowych. Powstały enklawy zieleni, place zabaw, mini boiska i miejsca do rekreacji. Prawie 1 mln rozdysponowany został między wspólnoty mieszkaniowe przy  Zakopiańskiej 7-10, Ściegiennego 8, Sportowej 103, Radogoskiej 7f-r, Bogusława 40 i Bogusława 34a-36a, Jana Pawła II 32, Matejki 10-12.

źródło: szczecin.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj