Rusza trzecia edycja programu „Zielone podwórka Szczecina”. W budowę placów zabaw i nasadzenia zieleni miasto zainwestowało dotąd prawie 2,7 mln zł.

W tym roku wspólnoty mieszkaniowe mogą zgłaszać swoje aplikacje do 15 lutego 2010 r. Czeka na nie kolejny milion.

Pieniądze na program pochodzą z budżetu gminy a realizuje go Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. „Zielone Podwórka Szczecina” kierowane są do wspólnot, które zarządzają lokalami stanowiącymi własność gminy lub spółki komunalnej (TBS, SCR) i które podpisały porozumienie z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych lub spółką komunalną na korzystanie z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Program jest realizowany w Szczecinie od trzech lat. W 2008 roku gmina dofinansowała rewitalizację podwórek w 30 wspólnotach kwotą 1,7 mln zł, a w 2009 roku w 19 wspólnotach kwotą 1 mln zł. W ramach programu, można ubiegać się o dotacje na sfinansowanie zakupu materiałów i kosztów wykonania prac. Wspólnoty mieszkaniowe z „zielonych podwórek” mogą spodziewać się dofinansowania budowy nowych nawierzchni i lokalnych parkingów, placów zabaw i małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej a także ławek oraz elementów małej architektury, czy wykonania nasadzeń zieleni. W przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, miejscami wypoczynku, czy miejscami parkingowymi wspólnoty mogą liczyć na dofinansowanie wysokości 75% kosztów prac, jeśli natomiast wspólnota zdecyduje się na budowę placu zabaw dla dzieci, może liczyć nawet na dotację wysokości 95%.

Zielone Podwórka Szczecina oraz wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl oraz w siedzibach ZBiLK.

źródło: szczecin.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj