Toruń oraz Fundacja Zielone Płuca Polski organizują międzynarodową konferencję “Zielone ponad granicami”. Odbędzie się ona 27 – 28 maja 2009 r. w Brodnicy.

Program konferencji składa się z dwóch części. Pierwszego dnia odbędzie się sesja referatowa, drugiego – sesja terenowa, podczas których zostaną zaprezentowane przykładowe działania przyjazne środowisku naturalnemu.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, zaprezentowanie osiągnięć oraz nawiązanie szerszej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Tematami przewodnimi konferencji będą:
– Modele i formy gospodarowania odpadami (recykling, używanie opakowań jednorazowych, itp.),
– Udział samorządów na rzecz poprawy klimatu w wymiarze kontynentalnym,
– Rozwój turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki przyrodniczej.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele gmin z obszaru Zielonych Płuc Polski, m.in. z Brodnicy, Iławy, Ostródy, Wąbrzeźna i Torunia oraz zaproszeni przedstawiciele miast partnerskich. Spotkanie podsumuje wydawnictwo pokonferencyjne, w którym znajdą się referaty wygłoszone podczas obrad oraz wnioski.

źródło: torun.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj