Centrum Studiów Europejskich (CEPS) we współpracy z Kolegium Europejskim w Brugii realizuje na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Środowisko) badanie stopnia “zazielenienia” zamówień publicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Działanie to zostanie zrealizowane do końca 2011 r. w oparciu o kwestionariusz rozesłany do wybranych losowo organów administracji publicznej krajów członkowskich. Wielkość próby losowej wyniesie ogółem ok. 6500 instytucji zamawiających w UE. Kwestionariusz rozesłany został w językach narodowych 12 września br.

W analizie stopnia zazielenienia zamówień publicznych oprócz respondentów wybranych losowo przez realizatorów badania, mogą uczestniczyć również inne podmioty zamawiające. Zainteresowani mogą wziąć udział w badaniu i wypełnienić kwestionariusz dostępny na stronie: http://www.ceps.eu/GPP_Project. Kwestionariusz opracowano w 22 wersjach językowych. Termin na przesłanie odpowiedzi upływa 7 października br.

Badanie stopnia zazielenienia zamówień publicznych ma na celu ustalenie stopnia aplikacji przez krajowych zamawiających wspólnych kryteriów środowiskowych opracowanych na szczeblu unijnym. Badanie dotyczy tylko pierwszego zestawu kryteriów środowiskowych (tzw. first set GPP Toolkit) opublikowanych przez Komisję Europejską w 2009 r. Został on opracowany dla 10 grup wyrobów i usług, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówień, jak i wpływ na środowisko. Kryteria są rezultatem bliskiej współpracy służb Komisji Europejskiej, przedstawicieli przemysłu, społeczeństwa oraz państw członkowskich.

źródło: uzp.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj