1 / 3

W ubiegłym tygodniu oddano do użytku ponad 400 metrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu (woj. mazowieckie). Budowa nowej ścieżki to część szerszego, trzyetapowego zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem odcinka nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.

Oddany właśnie do użytku, nowy szlak pieszo-rowerowy biegnie po nabrzeżu Jeziora Zegrzyńskiego. Wzdłuż ścieżki zainstalowano umocnienie brzegu w postaci gabionów wypełnionych materiałem kamiennym oraz narzutu z otoczaków. Ustawiono tam również drewniane ławki i latarnie.

Ważną składową inwestycji są nowe nasadzenia zieleni. Całość uzupełnia plac zabaw dla dzieci i drewniane leżaki oraz stojaki na rowery. Realizacja tego etapu prac nad Jeziorem Zegrzyńskim możliwa była dzięki środkom pozyskanym przez Lokalną Grupę Działania „Zalew Zegrzyński”.

Wypożyczalnia sprzętu i kawiarenka

Drugi etap zdania polega na zagospodarowaniu terenu po dawnej przepompowni przy ul. Pułku Radio w Zegrzu. Znajdujący się tam magazyn został już przebudowany, a jego otoczenie uporządkowane i zaadaptowane na miejsce z przeznaczeniem do rekreacji oraz wypoczynku.

Zainstalowano tam stoliki z ławkami, hamaki oraz miejsce do piknikowania. Docelowo obiekt może pełnić dwie funkcje: wypożyczalni sprzętu wodnego (na dole), a także kawiarenki z tarasem (u góry), z którego roztacza się widok na Jezioro Zegrzyńskie.

Realizację tego etapu zadania w przeważającej części sfinansowano ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Pomosty i mała pochylnia dla wodniaków

Trzeci etap inwestycji, na realizację którego miejscowe władze samorządowe zawarły już umowy, polegać będzie na wykonaniu pomostu pływającego oraz tzw. slipu, czyli wyciągu stoczniowego – małej pochylni w postaci równi pochyłej schodzącej z lądu w głąb wody. Urządzenia te umożliwią chętnym korzystanie ze sprzętu wodnego – ich wodowanie i wyciąganie z wody.

Przewidziano też budowę pomostu kaskadowego pozwalającego na odpoczynek tuż nad samą taflą Jeziora. Na realizację tego etapu inwestycji miejscowy samorząd pozyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Centrum Naukowo-Badawcze WAT

Swoje modernizacyjne plany dotyczące otoczenia Jeziora Zegrze ma też Wojskowa Akademia Techniczna, która jest właścicielem części terenu nabrzeżnego. Władze uczelni planują, w miejscu dawnego, wyłączonego już z funkcjonowania ośrodka, postawić nowy budynek Centrum Naukowo-Badawczego.

W placówce tej realizowane będą, szeroko zakrojone, projekty związane z rozwojem wojskowości. W planie jest też utworzenie tam  bazy sportowo-rekreacyjnej, która ma szansę znacząco poszerzyć ofertę, otwartych dla społeczności, terenów w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Zegrze.

Czytaj więcej

Skomentuj