W Kołobrzegu trwa XXXIX Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Gospodarzem Zjazdu jest Remondis Szczecin.

Hasło przewodnie Zjazdu brzmi „Gospodarowanie odpadami kosztować będzie coraz więcej!”.

– Omówienie spraw ekonomicznych, zwłaszcza w aspekcie zmian, jakie dokonują się w zarządzaniu odpadami komunalnymi, to temat bardzo istotny, zważywszy iż pojawiają się stwierdzenia, i to osób bardzo odpowiedzialnych za ochronę środowiska w kraju, że po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapłacimy mniej za odbiór odpadów – mówi Wojciech Janka, prezes Zarządu KFDZOM.

– Uznając, iż w najbliższym czasie sprawy finansowe będą dla nas najważniejsze, do udziału w Zjeździe poprosiliśmy osoby badające ekonomikę przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przed odpadami, czyli przede wszystkim kosztów funkcjonowania systemów gospodarki odpadami. W dyskusji z pewnością zaakcentujemy problem, czy w efekcie przyjętej przez Sejm ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie taniej, czy drożej, i kto głównie odczuje jej skutki – zapowiada Wojciech Janka.

Gospodarzem Zjazdu jest Remondis Szczecin Sp. z o.o. Szczegółowy program Zjazdu dostępny jest na stronie: http://www.forum-dyrektorow.pl/index.php?id=program&kat=informacje


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj