Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski opracowała “Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, który ma docelowo doprowadzić do całkowitej likwidacji azbestu i jego unieszkodliwienia.

Zarys „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego" prezentowany był przez dra Pawła Szyszkowskiego podczas posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 22 stycznia 2009 roku.

Program zakłada, że zgodnie z normami należy doprowadzić do całkowitej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz bezpieczne ich unieszkodliwienie do roku 2032.

Od 2004 r. Ostrów Wielkopolski prowadzi akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców, podczas której są oni informowani o obowiązku składania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Powyższa informację należy składać każdego roku ( do 31 stycznia roku bieżącego właściciele wyrobów zawierających azbest mogą składać za rok ubiegły). Ponadto właściciel, który za pomocą upoważnionej firmy, zdemontował wyrób zawierający azbest, ma obowiązek przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest, których użytkowanie zostało zakończone.

– Mamy tworzoną od 2004 roku bazę danych. Mamy w niej 100 nieruchomości. Zdajemy sobie sprawę, że baza nie zawiera jeszcze kompletnego spisu nieruchomości. Właściciele składają co roku deklaracje dotyczące azbestu. Wszelkie informacje na ten temat co roku pojawiają się w mediach i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – podkreślała na Komisji kierownik Referatu Ochrony Środowiska Ewa Kasperek.

Podczas prezentacji programu radnym zostały przedstawione szacunkowe dane związane z kosztami likwidacji azbestu na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

– W Miejskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mamy na rok 2009 rok zabezpieczona kwotę 100 tysięcy złotych dla osób fizycznych, które będą ubiegały się o taką dotację i będą mogły ja otrzymać. Szczegółowe zasady oraz regulamin otrzymania dotacji będzie w najbliższym czasie opracowany. Po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zasady udzielania dotacji będą ogłoszone w mediach, w internecie, dostarczymy je również do Rad Osiedli – dodaje Kasperek.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj