W Kielcach już po raz dziesiąty przeprowadzany jest Plebiscyt o Złotą Miotłę, w którym mieszkańcy mogą wybrać nieruchomości zasługujące na nagrodę za wzorowe utrzymywanie czystości, prawidłowe postępowanie ze śmieciami i szczególnie estetyczne zagospodarowanie zielenią przyczyniające się do podniesienia urody i czystości miasta.Termin składania lub wysłania do Wydziału Ochrony Środowiska kuponów z propozycjami zasługujących na nagrodę nieruchomości upływa 28 września.

Plebiscyt zostanie przeprowadzony w III kategoriach:

I. Dla administracji osiedli (kryteria: estetyka, zagospodarowanie terenów zielenią w sposób związany z funkcją terenu, odpowiednia ilość ławek, koszy itp.)
II. Dla właścicieli – zarządców nieruchomości zabudowanych (kryteria: przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa, estetyka, zagospodarowanie terenu zielenią, utrzymanie czystości na chodniku przylegającym do nieruchomości)
III. Dla firm – małych, średnich i dużych (kryteria: estetyka, zagospodarowanie terenu zielenią, przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, inicjatywy zmierzające do selektywnego gromadzenia odpadów)

Zwycięzcom plebiscytu Prezydent Miasta wręczy statuetki ZŁOTEJ MIOTŁY podczas specjalnej uroczystości.

źródło: Urząd Miasta w Kielcach

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj