Premier Donald Tusk powołał Beatę Jaczewską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Beata Jaczewska urodziła się 28 sierpnia 1976 r. w Warszawie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji (2000 r.), a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym i Socjologicznym (2002 r.). Odbyła także studia podyplomowe z zakresu prawa angielskiego i europejskiego – Cambridge Diploma in English and European Union law, które ukończyła z wyróżnieniem (University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, 2002 r.).

Absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Nauk Ekonomiczno-Społecznych w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską.

Od 2001 do 2002 r. pracowała, jako asystent akademicki w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Była także Koordynatorem Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej na Wydziale Prawa WSHiP we współpracy z Uniwersytetem Humboldt’a w Berlinie.

Od 2002 r. pracowała w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Departamencie Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu (2002-2004), a następnie Departamencie Unii Europejskiej w MGiP i Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Gospodarki (2004-2006). W 2006 r. została Zastępcą Dyrektora Departamentu – kierującą Wydziałem Rynku Wewnętrznego w Departamencie Spraw Europejskich MG.

Od 2007 urzędnik mianowany Służby Cywilnej.

Od 2008 do 2009 r. była zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki w MG, a od marca 2009 r. jego dyrektorem.

Od 2009 r. Przedstawiciel Polski w Komitecie Polityki Gospodarczej Rady Unii Europejskiej, a w ramach zadań Prezydencji PL – Przewodnicząca Grupy Przyjaciół Prezydencji (negocjacje dossier ws. patentu jednolitego).

Zna biegle język angielski, dobrze – niemiecki i francuski.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj