Kosztem blisko ośmiu milionów Euro zakończono pierwszy kontrakt budowlany realizowany w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” dotyczący modernizacji oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach.

Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji urządzeń oraz innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, tyska oczyszczalnia jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Projekt modernizacji części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Tychach – Urbanowicach rozpoczął się w grudniu 2006 roku i pochłonął  7 910 795,86 mln Euro. Był to jeden z sześciu kontraktów realizowanych w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, największej inwestycji w historii miasta, współfinansowanej z Funduszu Spójności.

– W ramach kontraktu „Gospodarka Osadami na Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach” zmodernizowano zagęszczacze grawitacyjne, zbiornik biogazu, budynek stacji odwadniania, a także wymiennikownię ciepła oraz dyspozytornię. Ponadto zbudowano komory fermentacyjne o objętości 11 000 m3 oraz budynek stacji zagęszczania osadów. Na Oczyszczalni Ścieków zamontowano również wirówkę, drugi agregat kogeneracyjny, zagęszczacz mechaniczny, biofiltry, pochodnię biogazu oraz nową stację odsiarczania – tłumaczy Mirosław Sojka, Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji w RCGW S.A.

Na oczyszczalni stosowane są innowacyjne metody mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych oraz hermetyzacją obiektów mogących emitować nieczystości do środowiska. Dzięki inwestycji, Oczyszczalnia w Tychach – Urbanowicach produkuje energię cieplną pokrywającą w całości jej zapotrzebowanie oraz energię elektryczną, która w 65 proc. zaspokaja potrzeby energetyczne oczyszczalni.

– Po zrealizowaniu inwestycji, oczyszczalnia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Jest jedną z nielicznych, w której biogaz wytwarzany podczas fermentacji osadów pościekowych zamieniany jest na prąd elektryczny i ciepło, co pozwala na oszczędności w wysokości 200 000 zł w skali miesiąca – mówi Zbigniew Gieleciak, Pełnomocnik Prezydenta ds. realizacji Projektu.

Oczyszczalnia w Tychach – Urbanowicach oczyszcza ścieki pochodzące z tyskich gospodarstw domowych oraz zakładów przemysłowych takich jak Browary Tyskie, Hoop oraz przedsiębiorstwa z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Tychy. Łącznie Oczyszczalnia w Tychach – Urbanowicach rocznie oczyszcza 12 mln m3  ścieków.

Wykonawcą modernizacji tyskiej oczyszczalni była firma SKANSKA S.A.

***
Gospodarka Ściekowa w Tychach jest drugim co do kwoty dofinansowania projektem dotowanym przez Europejski Fundusz Spójności w 2004 r. w sektorze środowiska. Szacowana wartość inwestycji wynosi ponad 140,7 mln EUR (535 388 269 zł), z czego 75 093 900 EUR stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Inwestycja obejmuje wybudowanie oraz zmodernizowanie ok. 322 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uregulowanie 31,2 km rowów i potoków oraz zmodernizowanie gospodarki osadowej w Oczyszczalni Ścieków Urbanowice. Projekt obejmie kolejno następujące dzielnice miasta Tychy: Wygorzele, Jaroszowiec, Cielmice, Stare Tychy, Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, Wilkowyje, Mąkołowiec oraz Czułów. Realizacja projektu została rozłożona na 3 lata.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj