3 września odbyło się uroczyste otwarcie i prezentacja zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Śremie. Trwająca od 2007 roku rozbudowa oczyszczalni pochłonęła 8,4 mln złotych.

W oczyszczali zastosowano zaawansowane metody filtracji i wytrącania azotu -zmniejszając jego zawartość o 50 % w ściekach. Bio-gazy wytrącone podczas oczyszczania ścieków są gromadzone w specjalnych zbiornikach a następnie wykorzystane do wytwarzania własnej energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzięki czemu koszty energii elektrycznej zużytej do oczyszczania ścieków zmniejszyły się o 80 %. Obniżenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni dla mieszkańców oznacza, że nie ulegną podwyższeniu opłaty za zrzut ścieków. Jednak najwięcej na modernizacji oczyszczalni zyska środowisko, a szczególnie rzeka Warta, do której będzie wpływało mniej zanieczyszczeń.

Innowacje otworzyły drogę ku kolejnym inwestycjom. W najbliższym czasie przy oczyszczalni zostanie wybudowana suszarnia bio-osadu uzyskanego ze ścieków. Po wysuszeniu i granulowaniu osadu będzie sprzedawany, jako ekologiczny nawóz.

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni do  8 tys. m3 na dobę umożliwia dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków ze wszystkich gmin powiatu śremskiego.

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni było okazją do przekazania spółce PWiK sztandaru, na którym widnieje św. Franciszek z Asyżu, który jest opiekunem ekologów. Sztandar podkreśla 100-lecie śremskich wodociągów, które obchodzono w 2007 roku. Po ceremonii wręczenia sztandaru przez Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego odbyło się ślubowanie pracowników PWiK.

Modernizacja oczyszczalni ścieków została zrealizowana ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu Gminy Śrem oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie.

źródło: srem.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj