Gmina Żnin podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowę na realizacje projektu “Ochrona zlewni rzeki Gąsawki – etap II”.

Gmina Żnin, jako jedna z 2 w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie z europejskiego Funduszu Spójności, który w Polsce jest realizowany przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Są to pierwsze dwa dofinansowania przyznane na projekty w trybie konkursowym z terenu naszego województwa. Prace nad przygotowaniem projektu trwały od lutego 2008 roku, a został on złożony w II naborze w dniu 1 września 2008 r.

Cały projekt ma wartość ponad 8,3 mln zł, zaś dofinansowanie wynosi 4,5 mln. Pozostała kwotę gmina zapewni ze środków własnych. Dzięki projektowi do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 267 posesji, a wybudowana sieć kanalizacyjna będzie miała długość około 8,5 km.

Według wyliczeń Urzędu Miejskiego w Żninie do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 1143 nowych użytkowników. Wskaźnik koncentracji dla całego projektu wynosi 151,1 osób/km sieci. Współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie w wyniku realizacja projektu z 80,59 % do wielkości 85,86 % (o 5,27 %).

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2009. Kanalizacja sanitarna powstanie w Podgórzynie, Jaroszewie oraz na ulicach Brzegowej, Powstańców Wielkopolskich, Konopnickiej, Żeglarskiej, Moniuszki i części Podgórnej w Żninie.

Nad przygotowaniem projektu opracował kilkuosobowy zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie. Zarówno z Wydziału Dróg, Remontów i Inwestycji, Wydziału Mienia, Rolnictwa i Środowiska oraz Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych.

źródło: um.znin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj