We Wrocławiu trwa XIX Doroczna Sesja Plenarna (APS) i Konferencja sieci EEAC – Europejskich Rad Konsultacyjnych Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie organizowane jest przez Państwową Radę Ochrony Środowiska, German Council for Sustainable Development i belgijską Federal Council for Sustainable Development.

Trzeciego dnia (16.09) obrad Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zaprezentuje przygotowania resortu do przyszłorocznej Konferencji Rio+20 w Brazylii. Wystąpienie wideo do uczestników skieruje Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Dwa pierwsze dni (14-15.09) to posiedzenia Komitetu Sterującego oraz 6 grup roboczych. Trzeci dzień (16.09) to otwarta konferencja tematyczna poświęcona wypracowaniu rekomendacji na Szczyt Ziemi ONZ w Rio de Janeiro w 2012 roku. Imprezę zamknie czwarty dzień obrad (17.09) w postaci drugiej części sesji plenarnej. Sieć EEAC skupia od jednej do kilku organizacji rządowych, społecznych i pozarządowych zajmujących się działaniami proekologicznymi z większości krajów Unii Europejskiej oraz Chorwacji. Gospodarzem corocznej konferencji jest państwo,  które sprawuje aktualnie Przewodnictwo w Radzie UE. Państwowa Rada Ochrony Środowiska (stały członek sieci od 2002 r.) zorganizuje wydarzenie po raz drugi. W 2006 r. wraz z fińską Prezydencją przeprowadzono obrady w Warszawie.

Konferencja sieci EEAC odbywa się w ramach środowiskowej Prezydencji Polski w UE, pod patronatem Ministra Środowiska. Wsparcia organizacyjnego udzielił również: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wrocławia, Rektor Politechniki Wrocławskiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Oddział Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj