Rozpoczął się nabór polskich miast do testowania europejskiego instrumentu: Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego (RFSC). Narzędzie to ma służyć rozwojowi zintegrowanych zrównoważonych strategii rozwoju miast i projektów w europejskich miastach.

W celu rozpoczęcia fazy testowania, zespół zarządzający projektem, prowadzony przez Francję (Ministerstwo Ekologii, Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Morza) i Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej), poszukuje 50 do 70 europejskich miast, które sprawdzą narzędzie w okresie sześciu miesięcy w pierwszej połowie 2011 r. Każde państwo członkowskie może zgłosić określoną liczbę miast (od 1 do 5) wynikającą z liczby ludności danego kraju.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako instytucja krajowa wiodąca w tych pracach, wybierze wstępnie spośród nadesłanych propozycji maksymalnie 8 miast i przekaże je zespołowi zarządzającemu projektem kierowanemu przez Francję i Komisję Europejską. Przy tym wyborze MRR będzie kierowało się zasadami określonymi przez ten zespół oraz wymogiem aby grupa wybranych miast reprezentowała ich różnorodność pod względem wielkości, położenia, doświadczeń w zrównoważonym rozwoju itd.

Ostateczny wybór miast nastąpi podczas spotkania Urban Development Group 10 października 2010 r. Z 8 zaproponowanych przez MRR miast, wybranych zostanie maksymalnie 4.

Prototyp narzędzia (wersja 0 – w języku angielskim) jest już dostępny do wglądu na stronie internetowej: www.rfsustainablecities.eu. Podczas Prezydencji polskiej zakończona zostanie faza testowa, a samo narzędzie zostanie zaprezentowane i zaakceptowane przez państwa członkowskie. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 października 2010 r. 

Informacje dla miast, któe chca przystapić do projektu można znaleźć na stronie:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/nabor_do_RFSC_03092010.aspx

źróło: MRR

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj