1 / 20

W czwartek, 26 listopada miało miejsce oficjalnie otwarcie Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Instalacja będzie funkcjonowała 24 godziny na dobę, a koszt jej budowy wyniósł ponad 500 mln zł.

Projektowanie i budowę bydgoskiej instalacji powierzono wyłonionym w przetargu firmom Astaldi S.p.A. oraz Termomeccanica Ecologia S.p.A. – Nie jest to pierwsza rozpoczęta budowa spalarni w Polsce, ale pierwsza zakończona – powiedział podczas oficjalnego otwarcia ZTPOK w Bydgoszczy przedstawiciel firmy Termommeccanica Ecologia, jednego z głównych inwestorów projektu. – Realizujemy projekty na całym świecie, lecz nigdzie indziej nie było tak dobrej współpracy jak w Bydgoszczy – dodał Aldo Sammartano, prezes Termommeccanica Ecologia.

ZTPOK ma pracować 24 godziny na dobę, przekształcając rocznie w prąd i ciepło około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin. Dzięki inwestycji samorządy objęte projektem spełnią wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, unikając tym samym dotkliwych kar za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami do norm unijnych.

W procesie przekształcania, z wytwarzanych przez mieszkańców śmieci wyprodukowanych zostanie około 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła. Dzięki przychodom ze sprzedaży wyprodukowanej energii, koszty unieszkodliwiania odpadów będą niższe. ZTPOK to również pozytywny bodziec lokalnego dla rynku pracy. Zatrudnienie na etapie budowy znajdzie ponad 250 osób.

Warto dodać, że w trzech punktach Bydgoszczy staną tablice informacyjne, na których podawane będą poziomy stężeń i emisji zanieczyszczeń do powietrza z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Pierwsza z nich została już zamontowana przy ekoelektrociepłowni i wskazuje średniodobowe parametry emisyjne. Kolejne zainstalowane zostaną na osiedlach Kapuściska i Łęgnowo (na budynkach szkoły).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj