Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt ustawy bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach. Dokument trafił do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 18 listopada b.r. Jest to zupełnie nowa regulacja, związana z obowiązkiem przyjęcia do krajowego prawa regulacji europejskich, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 206/66/WE z września ub.r. Proponowana ustawa zbiera w całości rozproszoną po kilku ustawach odpadowych problematykę akumulatorów i baterii, także zużytych. Projektowane zmiany nakładają na przedsiębiorców wprowadzających baterie i akumulatory obowiązki zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa m.in. wymusza we wszystkich sklepach powyżej 25 m2 handlujących tymi produktami tworzenie punktów zbiórki. Ponadto proponuje się wprowadzenie obligatoryjnej opłaty za wprowadzanie na rynek baterii i akumulatorów, zróżnicowane ze względu na ich rodzaj, jednak nie mniejsze niż 10 gr za sztukę. Prowadzący działalność w zakresie, wytwarzania, zbierania lub przetwarzania i recyklingu baterii i akumulatorów będą zobowiązani do uzyskania szeregu decyzji związanych z gospodarka tego typu odpadami oraz przekazywania do właściwych organów odpowiednich informacji. Planuje się że ustawa wejdzie w życie we wrześniu 2008 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj