Oczyszczalnia Ścieków „Wschód” już po raz jedenasty otworzy podwoje przed gdańską młodzieżą. Od marca do grudnia 2009 roku – z wyłączeniem okresu wakacji szkolnych – uczniowie gdańskich szkół będą mieli możliwość zobaczyć niedostępny na co dzień obiekt.

– Wizyty studyjne w oczyszczalni mają na celu przybliżenie młodzieży gdańskich szkół kwestie związane z technologią oczyszczania ścieków, jak również zwrócenie uwagi na problematykę ochrony środowiska. Zainteresowanie tym edukacyjnym wydarzeniem jest ogromne – mówi dyrektor Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu- Maciej Lorek.

Podobnie jak w latach poprzednich wyjazdy odbywać będą się w każdy piątek w godz. od 9:00 do 12:00. Prezentacja poprzedzająca spacer po oczyszczalni oraz inne atrakcje dostosowane są do wieku zwiedzających.

Ze względu na trwające prace budowlane i instalacyjno-montażowe na trenie oczyszczalni, związane z II etapem jej rozbudowy, prowadzenie zajęć z młodzieżą będzie uzależnione od harmonogramu i zakresu prowadzonych prac i wpłynie na trasę zwiedzania.

Wyjazdy do oczyszczalni Wschód organizowane są od 1999 roku. W 2008 roku obiekt odwiedziło 730 uczniów.

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód funkcjonuje od 1976 roku. W latach 1996 – 1999 została poddana rozbudowie. Od października 2007 roku trwają prace związane z przystosowaniem oczyszczalni  do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego. 2 października 2008 roku został podpisany kontakt na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód – zagospodarowanie osadów ściekowych. W ramach kontraktu zostanie wybudowana Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych oraz Instalacja Odzysku Energii. Jednocześnie budowany jest kolektor Ołowianka II, odprowadzający ścieki do Oczyszczalni Wschód. Inwestycja ta pozwoli na bezpieczny odpływ ścieków i zabezpieczy miasto na wypadek awarii systemu ściekowego.

Wszystkie prace na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód zostaną zakończone do końca 2010 roku. Prace realizowane są w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj