1 / 3

Park Praski zarządzany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ma być całkowicie odnowiony i dostępny dla wszystkich mieszkańców. Koncepcja uwzględnia różne potrzeby odwiedzających, wiek a nawet stopnie sprawności. Inwestycja wchodzi w fazę zasadniczych prac budowlanych.

„Po inwentaryzacji drzewostanu, zamontowaniu nowych urządzeń na placu zabaw i wymianie ławek w parku, przechodzimy do zasadniczych prac budowlanych: przebudowy alejek parkowych i budowy fontanny posadzkowej z dyszami zamgławiającymi na „placu z Żyrafą”, a także wymiany pozostałych elementów małej architektury” – informuje ZZ m.st. Warszawy.

Park Praski to wyjątkowe miejsce pod względem historycznym i przyrodniczym – jest jednym z najstarszych parków publicznych Warszawy, w 1990 r. wpisanym do rejestru zabytków, pełnym pięknych i wiekowych drzew.

To właśnie od inwentaryzacji całego drzewostanu rozpoczęto trzyletni projekt modernizacji parku. Kolejnym krokiem było opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzgodnienia konserwatorskie. W 2020 r. plac zabaw doposażono w mini park linowy. Wymienione zostały również wszystkie ławki, co było także realizacją pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego. W tym roku przeprowadzone mają być gruntowne prace budowlane.

Przebudowa alei parkowych

Większość alejek parkowych zostanie wykonana z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej (łącznie ok. 13 000 m kw.). Przestrzenie najintensywniej użytkowane, czyli chodnik wzdłuż al. Solidarności oraz plac przy muszli koncertowej, zostaną wykonane z płyt betonowych.

Dla miłośników deskorolek i hulajnóg aleja obwodowa pokryta zostanie nawierzchnią asfaltową. Wokół placu zabaw oraz „placu z Żyrafą” pojawi się  opaska z drewna dębowego. Ważnym elementem projektu jest również likwidacja schodów w okolicy placu zabaw i zamiana ich w nawierzchnię pochyłą, co będzie ułatwieniem dla osób z ograniczoną mobilnością. Pozostałe schody na terenie parku od ul. Ratuszowej i Wybrzeża Helskiego zostaną wyremontowane i również dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Nowe ławki i fontanna

W grudniu 2020 r. stare ławki w parku zastąpione zostały Ławką Warszawską. Teraz wymienione zostaną pozostałe elementy małej architektury – na terenie parku stanie 140 nowych koszy na śmieci, dodatkowo w czterech miejscach zostaną zamontowane zestawy stojaków rowerowych.

Nową atrakcją na „placu z Żyrafą” będą zamgławiacze wykonane z płyt granitowych, na których oprócz chłodzącej atrakcji będą ryflowane gry terenowe dla dzieci. To również realizacja pomysłu mieszkańców z budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo entuzjaści gry w szachy będą mogli korzystać z wyremontowanych stolików do gry. Jednocześnie podwójna aleja od strony al. Solidarności zostanie zwieńczona małym placykiem, gdzie zostaną zamontowane wyjątkowe meble miejskie – specjalne donice z ławkami.

Park dostępny dla każdego

Modernizacja Parku Praskiego ma także na celu ułatwienie korzystania z jego przestrzeni osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami czy rodzicom z małymi dziećmi. W 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego plac zabaw dostosowano dla dzieci z niepełnosprawności. Teraz – dzięki remontowi alejek, likwidacji barier architektonicznych w postaci schodów oraz stworzeniu 50 miejsc przy ławkach dla osób poruszających się na wózkach i rodziców z wózkami – park będzie pięknym terenem zieleni dostępnym dla wszystkich.

Zgodnie z harmonogramem prace mają być realizowane do czerwca 2022 r., jednak, jeśli pogoda i sytuacja pandemiczna na to pozwolą, większość robót powinna zostać wykonana do końca roku 2021.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych Park Praski będzie udostępniony dla mieszkańców, jednak korzystanie z niektórych części parku będzie etapowo ograniczane na czas trwania prac budowlanych.

Czytaj więcej

Skomentuj