Tylko do 30 września 2010 małe i średnie przedsiębiorstwa angażujące się w ochronę środowiska, wdrażające innowacyjne i oryginalne rozwiązania ekologiczne mają szansę zgłaszać się do XII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Czysty Biznes” organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Konkurs Czysty Biznes, pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, skierowany jest do wszystkich polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na ochronę środowiska. Laureaci Konkursu Ogólnopolskich Nagród Czysty Biznes mogą bowiem uczestniczyć w krajowych eliminacjach do Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska przyznawanych co dwa lata przez Komisję Europejską.

Co roku polscy przedsiębiorcy konkurują ze sobą w sześciu kategoriach:
zarządzanie energią, wodą i odpadami, czyli podejmowanie systematycznych działań prowadzących do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów stałych i ciekłych, zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz do poprawy komunikacji i wymiany informacji wewnątrz firmy, zwiększania motywacji i zaangażowania pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska.
innowacyjny proces – to kategoria dla firm, które zaprojektowały lub/i zastosowały nowe procesy, techniki, jak i przełożyły już istniejące. W obu przypadkach zastosowana technologia powinna mieć pozytywny wpływ na aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Ważna jest możliwość zastosowania innowacji na szerszą skalę – w innych przedsiębiorstwach.
 – innowacyjny produkt – zgłaszany do konkursu produkt powinien zwiększać efektywność wykorzystania zasobów oraz redukować niekorzystne dla środowiska oddziaływania. Ważna jest możliwość zastosowania produktu na szerszą skalę  w innych przedsiębiorstwach.
produkt i usługa w turystyce – kategoria dla firm z branży turystycznej (hotel, pensjonat, restauracja). Zgłaszany produkt lub usługa powinny propagować przyjazne środowisku sposoby wypoczynku, przyczyniać się do edukacji ekologicznej turystów oraz prowadzić do zwiększenia konkurencyjności i wyróżnienia na rynku turystycznym.
wizerunek to najbardziej efektywny i pomysłowy sposób zagospodarowania i upiększenia otoczenia firmy (zieleń, mała architektura, oznakowanie) przy zaangażowaniu jej pracowników oraz partnerów lokalnych. 
współpraca międzynarodowa rozumiana jako współpraca przynajmniej dwóch organizacji wywodzących się z różnych sektorów (prywatnego, publicznego, pozarządowego i akademickiego), przy czym jedna instytucja/ firma powinna mieć rodowód unijny, a pozostałe – krajów rozwijających się, akcesyjnych.

Ceremonia wręczenia Ogólnopolskich Nagród „Czysty Biznes” 2010 odbędzie się podczas XII Dorocznego Spotkania Klubów Czystego Biznesu, 5 listopada br. w Nosalowym Dworze w Zakopanem. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 30 września 2010 roku przesłać na adres Fundacji Partnerstwo dla Środowiska formularz konkursowy wraz z załącznikami.

Szczegóły na: www.czystybiznes.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj