Sieć Natura 2000 jest głównym elementem polityki różnorodności biologicznej przyrody UE. Jej święto, obchodzone w całej Europie, ustalono na 21 maja.

Sieć obszarów chronionych Natura 2000 tworzy ponad 27 tys. miejsc w Europie, o powierzchni prawie miliona kilometrów kwadratowych. Ochrona tych obszarów zapewnia zachowanie wielkiego europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.

Unijny komisarz ds. środowiska Karmenu Vella, przewodnicząca komisji Parlamentu Europejskiego ds. środowiska Adina-Ioana Valean, pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz oraz zastępca stałego przedstawiciela Malty przy UE Neil Kerr podpisali wspólne oświadczenie, które oficjalnie ustanawia „Europejski Dzień Sieci Natura 2000”. Będzie on obchodzony 21 maja w całej Europie.

– Ustanowienie dnia europejskiej sieci „Natura 2000” to hołd tej jedynej w swoim rodzaju inicjatywy, która stanowi wielką wartość dla społeczeństwa i gospodarki. Według mnie jest ona jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Do sieci „Natura 2000”, która powstała dzięki współpracy wszystkich państw członkowskich, należy ponad 27 tys. obszarów chronionych obejmujących ponad milion kilometrów kwadratowych na lądzie i na morzu. – powiedział Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Ustanawiając Europejski Dzień Sieci „Natura 2000” Komisja Europejska spełniła swoje pierwsze zobowiązanie zawarte w unijnym planie działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki. Został on przyjęty 27 kwietnia w wyniku gruntownej oceny dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Jednym z wymienionych w planie działania czterech obszarów priorytetowych jest usprawnienie działań komunikacyjnych i informacyjnych, mające na celu zwiększenie zaangażowania osób prywatnych, organizacji i społeczności w sprawy związane ze środowiskiem.

15 maja  rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „Natura 2000”. Jest to inicjatywa Komisji, której celem jest nagrodzenie podmiotów osiągających doskonałe wyniki w zarządzaniu siecią, jej promowaniu i rozpowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy na temat korzyści, jakie przynosi ona społeczeństwu. Za rok, podczas obchodów kolejnego święta sieci „Natura 2000”, poznamy laureatów wszystkich sześciu kategorii konkursu.

„Natura 2000” to nie tylko ochrona przyrody. Same tylko obszary chronione zapewniają ok. 1,7–2,5 procent unijnego PKB dzięki usługom ekosystemowym, takim jak magazynowanie węgla, oczyszczanie wody, zapylanie roślin i turystyka.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj