Zespoły Szkół Gminnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich w gminie Bochnia otrzymają wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich na termomodernizację swoich obiektów. W środę, 20 stycznia oficjalne przekazano umowy na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia”.

W budynku w Gawłowie zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania. Szkoła zostanie wyposażona w nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi. Zostaną też docieplone stropy i ściany zewnętrzne. Podobne zmiany nastąpią w Nieszkowicach Wielkich a dodatkowo wymienione zostaną okna i drzwi.

– Tego rodzaju remonty, to konkretne wsparcie, dzięki któremu przyczyniamy się do ograniczeń zużycia energii z dbałością o środowisko. To także realne wsparcie dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, które w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach będą mogły uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych – mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Ostatecznie szacuje się, że termomodernizacja obu budynków poprawi ich efektywność energetyczną o 60 procent.

W ramach zmodernizowanych energetycznie dwóch budynków mają zostać osiągnięte następujące wskaźniki:

– ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 691,95 [GJ/rok],
– zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1 691,95 GJ/rok,
– zmniejszenie rocznego zużycia energii – 516 984,82 kWh/rok,
– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 49,81% i pyłów (PM10 i PM2,5) po 63,64 %.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r. , a jego łączna wartość to ok. 1,8 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj