Dokładnie 10 lat temu – 11 maja 2001 roku – Sejm uchwalił pakiet ustaw wprowadzających lub dostosowujących przepisy prawne dotyczące regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Fakt ten można uważać za początek systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

Ustawy, między innymi o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przyjęły wiele standardów obowiązujących w Europie zachodniej – przede wszystkim zaadoptowaliśmy zasadę „zanieczyszczający płaci”, która oznacza, iż realizacja wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych spoczywa na przedsiębiorcy wprowadzającym na rynek produkt w opakowaniu.

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. organizuje konferencję z okazji 10-lecia Systemu Odzysku i Recyklingu Odpadów Opakowaniowych w Polsce. Konferencja odbywa się 11 maja w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Początek o godzinie 11. Przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, firm gospodarki komunalnej i recyklerów, władze samorządowe, reprezentanci administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych – około 200 osób spotka się podczas konferencji oceniającej obecny stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce.

Każdego roku wytarzamy w Polsce ponad 13 mln ton odpadów, z czego ¼ to odpady opakowaniowe, które poddane odzyskowi i recyklingowi, mogą stać się znów użyteczne. Według najnowszych badań Eurostatu statystyczny Polak segreguje niewiele ponad 10 kg odpadów, podczas gdy np. Niemiec kilka razy więcej. – Przez 10 lat 9 milionów ton odpadów opakowaniowych nie trafiło na dzikie wysypiska, czy składowiska ale poddanych zostało recyklingowi – informuje Piotr Szajrych Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku S.A,  organizatora konferencji. – Czy to dużo, czy mało? Czy obecnie funkcjonujący, najtańszy systemu w Europie wymaga rozwoju, a jeżeli tak to w jakim kierunku? Odpowiedzi także i na te pytania mamy nadzieję usłyszeć podczas konferencji.

W trakcie Konferencji wręczonych zostanie 10 statuetek dla firm komunalnych – wyróżniających się największym wkładem w budowę systemu gospodarki odpadami.

Swojego patronatu konferencji udzielili Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Wiceminister Środowiska Bernard Błaszczyk.

Istotnym dla prawidłowego funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami jest edukacja ekologiczna – podczas konferencji rozstrzygnięty zostanie ogólnopolski konkurs „Eko-Akcja”, którego celem było stworzenie przez gimnazjalistów projektów poprawy stanu środowiska naturalnego w społecznościach lokalnych. Konkurs objęła patronatem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall.

11 maja to także „Dzień bez Śmiecenia” – ogólnopolska kampania promująca segregację odpadów „u źródła”. Świat nigdy nie będzie wolny od odpadów – one powstają kiedy konsumujemy, ale także pracujemy, czy wypoczywamy. – Najistotniejszym jest byśmy segregowali odpady „z głową” tj. w momencie ich powstawania i by czynił to każdy. Stąd tegoroczne hasło kampanii – „Segregować każdy może!” – przekonuje Michał Mikołajczyk z Rekopolu, koordynator kampanii. Zgodnie z tradycją kampanii, nie zostaną wyprodukowane plakaty, czy ulotki a rozsyłana zostanie pocztą elektroniczną kartka e-mailowa, przekierowująca na kampanijną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj