Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielił dziesięciomilionowej pożyczki Wodociągom i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski”.

Pożyczka stanowi uzupełnienie środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W Gminie Turawa poprzez realizację pięciu kontraktów skanalizowane zostanie obrzeże Jeziora Turawskiego, a także siedem miejscowości, m.in. Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski oraz Rzędów. Łączna długość nowo budowanej sieci kanalizacyjnej to ok. 134,5 km.

Przyjęte ścieki będą odprowadzane za pośrednictwem sieci tranzytowych do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, a następnie do rzeki Mała Panew. Efektem ekologicznym będzie przyłączenie do kanalizacji 1 863 posesji. Gminę Turawa zamieszkuje 10 712 mieszkańców, z których ponad 53 % korzysta z kanalizacji, a po jej rozbudowie wskaźnik ten będzie wynosił 99,5 %.

źródło: wfosigw.opole.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj