Pieniądze przeznaczone będą na budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowę ujęć wody oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Pozytywnie ocenionych zostało 73 projekty, ale tylko dla 50 przeznaczone zostały środki finansowe – poinformował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który we wtorek podpisał umowy z 5 podmiotami.

– Wspólnie ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ustanowiliśmy linię demarkacyjną odcinającą możliwość dalszego aplikowania na poziomie 150 procent alokacji. Dzięki czemu w ramach pojawiających się możliwości finansowych kolejne projekty mogły skorzystać z dofinansowania. To wynik m.in. oszczędności oraz pozytywnego kursu euro – dodał

W sumie podpisanych zostanie 8 umów na kwotę dofinansowania ponad 10 mln zł. – Warto podkreślić, że w przypadku wydatkowania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako województwo świętokrzyskie jesteśmy liderem w skali kraju – zaznacza Jarubas.

Sieci wod-kan i oczyszczalnie

Zakres  projektów obejmuje budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także budowę lub przebudowę ujęć wody. Powstaną także przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dofinansowanie otrzymają:

  • Gmina Radków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota dofinansowania: 381 661,00 zł;
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż oraz modernizację elementów sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec, kwota dofinansowania: 1 637 109 zł;
  • Gmina Radoszyce na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, kwota dofinansowania: 1 323 871 zł;
  • Gmina Oleśnica na rozbudowę infrastruktury wod-kan poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brody, Bydłowa, Kępie, Pieczonogi, Podlesie i Wólka Oleśnicka oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Borzymów, kwota dofinansowania: 632 200 zł;
  • Gmina Strawczyn na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór, kwota dofinansowania: 1 231 039 zł;

Dofinansowanie otrzymają także gminy Morawica, Opatów i Samborzec. Umowy zostaną podpisane w późniejszym terminie.

Czytaj więcej

Skomentuj