Warszawski samorząd przygotował listę 10 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski mają charakter przekrojowy. Wśród nich znalazły się aż trzy działania dotyczące budowli dawnej Warszawy z końca XVIII wieku: Elizeum, wodozbiór Gruba Kaśka i Gołębnik przy ul. Puławskiej 59.

Zgodnie z procedurą wyboru, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków udzieliło pozytywnych rekomendacji dla inwestycyjnych zagadnień zgłoszonych przez warszawskie dzielnice. Jak zapewnia stołeczny magistrat, wybór nie był prosty, bo potrzeby w zakresie ochrony i zachowania zabytków są ogromne.

10 wniosków i gwarancja wkładu 

Ograniczeniem jest też liczba 10 wniosków, które można było złożyć. Inne ważne kryterium uwzględniane przy ocenie zgłoszeń to stopień przygotowania inwestycji, a także gwarancja wkładu własnego w wysokości min. 2%.

Ostatecznie miasto stołeczne Warszawa złożyło wnioski o dofinansowanie dla następujących inwestycji:

  1. Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w parku Na Książęcem – etap 1.
  2. Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych w obiektach w Forcie Bema.
  3. Przebudowa dwóch budynków drewnianych, wpisanych do rejestru zabytków, ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6.
  4. Remont budynku usługowego z bramą wjazdową przy ulicy Puławskiej 59.
  5. Remont zabytkowej studni „Gruba Kaśka”.
  6. Remont i konserwacja oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26.
  7. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Grzybowskiej 47;
  8. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Grzybowskiej 47a.

Natomiast zadania realizowane przez podmioty zewnętrzne, w przypadku których wsparcie finansowe zostanie przekazane w formie dotacji to:

  1. Prace konserwatorskie i restauratorskie kaplicy grobowej rodziny Braeunig na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 – wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy.
  2. Odtworzenie wystroju architektonicznego elewacji frontowej od strony ul. Chmielnej w budynku przy ul. Chmielnej 20 – wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Chmielna 20.

Celem ochrona zabytków 

Dodajmy, że Rządowy Program Odbudowy Zabytków daje samorządom możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w formie dotacji dla podmiotów zewnętrznych.

Nabór wniosków do RPOZ ogłoszono 24 listopada 2022 r.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków.

Każdy samorząd może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków, w limicie dofinansowania nieprzekraczającym kwoty 3 500 000 zł dla każdego z wniosków.

Czytaj więcej

Skomentuj