Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne proponuje pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. O dofinansowanie starać się mogą m.in. szpitale, muzea i kościoły.

Trwa nabór do ogłoszonego przez NFOŚiGW programu priorytetowego: Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

O dofinansowanie w formie pożyczki mogą ubiegać się m.in. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, podmioty prowadzące muzea lub domy studenckie, ale także te, które są właścicielem budynku wpisanego do rejestru zabytków. Pieniądze dostać mogą także kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

MTP 300 x 250

Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Dofinansowywane będą termomodernizacje budynków, ale w zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów.

Do działań tych zaliczyć można np.: ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii oraz przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz. Wnioski w tej sprawie można składać do 22 grudnia 2017 r.

Poprzedni nabór na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, zakończony 31 marca 2017 r., cieszył się dużą popularnością. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło ponad 900 wniosków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj