Trwa 3. edycja konkursu „Henkel – zielone granty”. Projekt startuje w nowej formule: autorzy projektów ekologicznych będą rywalizować o pulę grantów o wartości 100 tysięcy złotych, z czego najwyższe dofinansowanie może wynieść 15 tysięcy złotych. Organizatorzy czekają na wnioski aplikacyjne do 17 stycznia 2011 roku.

Zadaniem konkursowym, podobnie jak w ubiegłych latach, jest zaplanowanie i wykonanie projektu związanego z ochroną środowiska. W tym roku organizatorzy czekają na propozycje projektów mieszczących się w jednym z pięciu kluczowych obszarów ekologicznych: energii i klimatu, wody i ścieków, materiałów/surowców i odpadów, bezpieczeństwa i zdrowia lub postępu społecznego – jest to nowość w formule programu w stosunku do poprzednich edycji.

W tegorocznym konkursie zmienione zostały także wartość i sposób przyznawania grantów – autorzy wyróżnionych przez jury wniosków mogą otrzymać na ich realizację dofinansowanie o różnej wysokości, maksymalnie 15 tysięcy złotych, z puli wynoszącej 100 tysięcy złotych. Organizatorzy przedłużyli również termin zakończenia projektów do listopada 2011 roku (regulamin 1. i 2. edycji przewidywał trzy miesiące od podpisania umów). Projekty ekologiczne, podobnie jak w ubiegłych latach, mogą zgłaszać przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe oraz organizacje społeczne i samorządowe. Organizatorzy czekają na wnioski aplikacyjne do 17 stycznia 2011 roku.

– Kilka zmian w regulaminie konkursu uelastycznia go oraz uatrakcyjnia. Zróżnicowana wartość grantów to dobra wiadomość zarówno dla autorów małych projektów, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, jak i pomysłodawców, którzy potrzebują znaczącego dofinansowania – mówi Dorota Strosznajder, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska. – Wydłużony termin realizacji pozwoli nagrodzić projekty, których wykonanie przypada latem lub jesienią. A podział na pięć ekologicznych obszarów tematycznych jest ściśle związany z zobowiązaniem firmy Henkel, zgodnie z którym wszystkie nasze nowe produkty muszą przyczyniać się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju przynajmniej w jednym z tych obszarów. Liczymy, że atrakcyjna formuła konkursu będzie inspiracją dla przyszłych autorów ciekawych i pożytecznych dla środowiska wniosków – dodaje Dorota Strosznajder.

W ramach poprzednich edycji konkursu „Henkel – zielone granty” zrealizowano w sumie 40 projektów z różnych województw na łączną kwotę 462 tysięcy złotych. 200 tysięcy złotych pochodziło z grantów firmy Henkel, pozostała kwota została pozyskana od dodatkowych sponsorów i partnerów. Zakończone projekty były bardzo różnorodne: dotyczyły monitorowania wysypisk odpadów w lasach, ochrony dzikich zwierząt, promowania postaw sprzyjających oszczędności wody i energii, tworzenia interaktywnych ścieżek rowerowych czy problemu hałasu.

– Konkurs „Henkel – zielone granty” to poważna ekologiczna inicjatywa z tradycjami, o czym świadczy ogromna liczba zgłoszeń oraz wysoki poziom merytoryczny napływających wniosków. Fundacja Nasza Ziemia jest szczególnie dumna z najmłodszych członków społeczności, którzy biorąc udział w naszym przedsięwzięciu, zdobywają wiedzę ekologiczną oraz uczą się inicjować współpracę lokalną, przez co przyczyniają się do imponujących efektów konkursu – mówi Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Konkurs „Henkel – zielone granty” wystartował w 2008 roku. Jego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez realizację działań związanych z ochroną środowiska. Projekt wpisuje się w coroczną Kampanię na rzecz Zrównoważonego Rozwoju koordynowaną przez Fundację Nasza Ziemia.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj