Podsumowanie 40-letniej działalności UNEP oraz przygotowania do konferencji Rio+20 są tematami wiodącymi 12. specjalnej sesji Rady Zarządzającej/ Globalnego Ministerialnego Forum UNEP, która odbywała się od 20 do 22 lutego br. w Nairobi.

W spotkaniu wzięła udział Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, która podczas Konsultacji Ministerialnych poświęconych tematyce „Zielonej gospodarki w kontekście zrównoważonego rozwoju i redukcji ubóstwa" przedstawiła doświadczenia Polski w tym obszarze.

– Chcę podkreślić, że Polska w pełni zgadza się ze stanowiskiem zaprezentowanym w oświadczeniu Unii Europejskiej i krajów członkowskich – powiedziała podczas spotkania Beata Jaczewska, podsekretarz Stanu w MŚ. – Pragnę też zaakcentować, że „zielona gospodarka” ma potencjał do doprowadzenia nas w kierunku takiego modelu rozwoju, w którym wzrost, rozwój i środowisko wzajemnie się uzupełniają. Dodała także, że transformacja w kierunku „zielonej gospodarki” jest wyzwaniem, które musi być odpowiednio adresowane do wszystkich filarów zrównoważonego rozwoju, czyli ekonomii, środowiska i społeczeństwa.

Minister Beata Jaczewska przedstawiła doświadczenia Polski w mobilizowaniu środków finansowych niezbędnych do przejścia w kierunku „zielonej gospodarki”. Podkreśliła, że: – Polskie, zakończone sukcesem, przykłady mogą być powielane w wielu krajach w celu przekształcenia się w stronę „zielonej gospodarki”.

Podsekretarz stanu zaprezentowała także założenia projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, przygotowanego przez MŚ z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami. Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku.

W programie obrad 12. Specjalnej Sesji Rady Zarządzającej oraz Forum znalazły się konsultacje ministerialne dotyczące bieżących kwestii międzynarodowej agendy środowiskowej, przede wszystkim podsumowania 40-letniej działalności UNEP, jedynej agendy ds. środowiska systemu ONZ, a także zagadnienia dotyczące przygotowań do Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się w Brazylii w czerwcu 2012 r. (Rio+20).

źródło: mos.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj