Poprawi się stan powietrza w Połańcu w województwie świętokrzyskim. Gmina zmodernizuje sieć ciepłowniczą, dzięki czemu będzie mogła do niej podłączyć sto procent mieszkańców.

Będzie to możliwe dzięki inwestycjom, które w najbliższym czasie zrealizowane zostaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu przy dofinansowaniu z kieleckiego WFOŚ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zimą w Połańcu jest smog

Zimą poziom zanieczyszczenia powietrza w Połańcu często przekracza dopuszczalne normy. Gmina chce to zmienić. Będzie temu służyć modernizacja sieci ciepłowniczej, na którą połanieckie PGK otrzymało 13 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wkład własny do tego projektu wyniesie 6 mln zł. Połowa tej sumy pochodzić będzie z budżetu miasta. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 20 mln zł.

– Dzięki tej inwestycji gmina Połaniec stanie się jedną z pierwszych gmin w Polsce, która będzie mogła podłączyć sto procent mieszkańców do sieci ciepłowniczej. Sprzyja temu infrastruktura związana z funkcjonowaniem w tym mieście elektrowni, która ma nadwyżki oraz to, że ciepło jest tu tanie – powiedział Ryszard Gliwiński, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Projekt obejmuje: przebudowę sieci ciepłowniczej na odcinku 6,7 km (magistrala przesyłowa wraz z przyłączami), likwidację węzłów osiedlowych, a w zamian budowę 180 szt. węzłów indywidualnych; budowę nowej sieci ciepłowniczej (12,76 km); budowę węzłów ciepłowniczych wraz z przyłączami dla nowych odbiorców (197 szt.).

Kolektory ciepłownicze pojawią się m.in. tam gdzie nigdy nie było takiej infrastruktury, czyli w najstarszej części miasta. Planowane efekty ekologiczne projektu to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 24 414,26 GJ/rok i redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 2 389,38 MgCO2/rok.

PGK wyprodukuje nawóz rolniczy

Podczas konferencji prasowej poświęconej inwestycji ciepłowniczej PGK poinformowała o też o zakupie specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 665 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Nawóz rolniczy, który powstaje w połanieckiej oczyszczalni z odpadu ściekowego, otrzymał niedawno certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i będzie produkowany w Połańcu. Będą mogli niego korzystać rolnicy z powiatu staszowskiego i sąsiednich. Agro Łęg – bo tak nazywa się ten produkt – jest nawozem wapniowym z dużą zawartością fosforu i magnezu. Będzie mieć formę granulatu. Połaniec to drugie miejsce po Kielcach w województwie świętokrzyskim, gdzie wykorzystuje się odpady ściekowe do produkcji nawozu.

Planowana data ukończenia inwestycji to koniec roku 2020 r.

źródło: Radio Kielce, WFOŚiGW w Kielcach

Czytaj więcej

Skomentuj