W ramach inauguracji programu edukacji ekologicznej pracowników – „Budujemy przyszłość w zgodzie z naturą!” w zakładach CEMEX Polska przez trzy tygodnie trwała Wielka Zbiórka Elektrośmieci.

Na terenie 2 cementowni, 29 wytwórni betonu towarowego, 2 terminali logistycznych, 2 składów budowlanych oraz centrali firmy w Warszawie, umieszczone zostały specjalne kosze przeznaczone do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W trakcie akcji ponad 1100 pracowników CEMEX przynosiło nie działające już sprzęty ze swoich gospodarstw domowych oraz te zalegające na zakładach takie jak: urządzenia RTV i AGD, zużyte świetlówki, baterie i sprzęt komputerowy.

Łącznie w trakcie zbiórki zebrano ponad 15 ton elektrośmieci! Największy wkład w osiągnięciu tego wyniku miały cementownie: w Chełmie – 4198 kg i Rudnikach 2619 kg.

Zbiórka odbyła się w formie konkursu, w którym nagrodzony został zakład, który uzbierał najwięcej odpadów w przeliczeniu na jednego pracownika. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Wytwórnia Betonu Towarowego w Słubicach z wynikiem 149 kg na osobę. Drugie miejsce z wynikiem 112 kg – WBT w Zabrzu, a trzecie Terminal Logistyczny w Gdyni – 108 kg.

– Uzyskany dzięki zbiórce zużyty sprzęt zostanie poddany ponownemu przetworzeniu, a niebezpieczne dla ludzi i środowiska substancje z urządzeń zostaną bezpiecznie unieszkodliwione – komentuje Martyna Żurawska przedstawicielka firmy STENA Recycling, która odbierała elektrośmieci

Roczny program edukacyjny działający w CEMEX Polska został opracowany wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia i obejmuje zagadnienia związane z oszczędzaniem energii, wody, ochroną bioróżnorodności oraz racjonalnym gospodarowaniem surowcami. Program rozpoczął się zbiórką elektroodpadów, ponieważ CEMEX nie tylko chce zachęcać pracowników do odpowiedniego gospodarowania odpadami, ale również chce im to ułatwić. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj