Dziś w Urzędzie Miasta Żory podpisana zostanie umowa na dofinansowanie projektu „Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże miastu ponad 148 mln zł, co stanowi ponad połowę kosztów inwestycji.

Środki zostaną przyznane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.

Projekt obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbiorników retencyjnych i przepompowni oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Biogaz uzyskany z osadów ściekowych będzie wykorzystany w oczyszczalni do produkcji ciepła, niezbędnego w procesie końcowego przetwarzania osadów.

Inwestycja wpisuje się w Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i jest krokiem ku wypełnieniu polskich zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego.  W związku z rozpoczętymi w tym mieście inwestycjami drogowymi, finansowanymi w ramach ZPORR, zdecydowano nie czekać z budową systemu kanalizacji na pieniądze unijne i zaciągnięto na ten cel kredyt komercyjny. Dzięki temu, prace ruszyły już w 2007 roku i inwestycja jest obecnie na zaawansowanym etapie.

Po zakończeniu projektu, planowanym na 2013 rok, znacznie poprawi się jakość wody odprowadzanej do rzeki Rudy (Zlewnia Odry), zachowane zostaną walory przyrodnicze miasta Żory, sąsiednich gmin oraz, w szczególności, Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Obecnie, ze względu na zanieczyszczenia, rzeka Ruda zaliczana jest do wód pozaklasowych.

W obecności wiceministra rozwoju regionalnego, Adama Zdziebły oraz prezydenta miasta Żory, Waldemara Sochy, umowę podpisze Małgorzata Skucha, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW. Beneficjenta reprezentował będzie Michał Pieczonka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Tydzień wcześniej, również w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, NFOŚiGW podpisał umowę na ponad pół miliarda złotych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Żywiecczyźnie.

Źródło: NFOŚiGW

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj