Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie rozpoczyna realizację II etapu projektu regionalnego „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zagospodarowanie osadów pościekowych – budowa węzła utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie”.

Jego efektem będzie zagospodarowanie 16 tysięcy ton odpadów pościekowych wytwarzanych w ciągu roku przez mieszkańców Koszalina, Mścic, Świeszyna.

30 maja w siedzibie MWiK podpisana została umowa pomiędzy Zarządem MWiK i Przedstawicielami NFOŚiGW w sprawie dofinansowania tej inwestycji preferencyjną pożyczką przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W zeszłym roku spółka zakończyła realizację I etapu przedsięwzięcia (budowa hali osadowej o powierzchni zabudowy 5224 metrów kwadratowych, wybudowanej nakładem 3 mln 800 tysięcy złotych). Kolejnym etapem inwestycji, która posiada już pozwolenia na budowę, będzie suszarnia, gdzie osady zostaną poddane działaniu wysokich temperatur a efektem ich przetwarzania termicznego będzie całkowita zmiana charakteru osadu z formy płynnej do suchego granulatu, zmniejszenie 4-krotne objętości osadów, stworzenie odpadu bezwonnego, bezpiecznego pod względem bakteriologicznym. Taka postać osadu zapewnia możliwość jego zagospodarowania poprzez wykorzystanie jako surowca energetycznego porównywalnego do kalorycznego węgla brunatnego.

źródło: koszalin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj