3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały trzy umowy na dofinansowanie rewitalizacji Bydgoszczy. Wsparcie w wysokości 17,5 mln zł pozwoli na zrewitalizowanie parku Kazimierza Wielkiego oraz budowę Miejskiego Centrum Kultury. Część z pieniędzy pokryje również koszty zakończonego już remontu ul. Focha.

Rewitalizacja ul. Focha obejmowała wymianę nawierzchni drogowej, chodników oraz torowiska. Inwestycja kosztowała łącznie ponad 18 mln zł. Dzięki podpisaniu umowy miasto odzyskało aż 10,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

Natomiast w zakres prac w rejonie placu Wolności wchodzą następujące elementy: przebudowa ścieżek parkowych, rekultywacja i nasadzenie zieleni, dodanie nowych elementów małej architektury (ławek, pojemników na odpadki, stołów szachowych), wykonanie oświetlenia terenu wraz z iluminacją kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła i fontanny oraz przełożenie kolidującej sieci centralnego ogrzewania, a przede wszystkim odtworzeniu fontanny „Potop” w parku im. Kazimierza Wielkiego. Dofinansowanie na ten projekt wyniosło 2,4 mln zł.

Ostatnia z umów dotyczyła przebudowy budynku przy ul. Marcinkowskiego 12-14 na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury. Na ten cel miasto otrzymało ze środków UE 5 mln zł.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj