6 stycznia w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu zaangażowania Polski w pozyskiwanie dofinansowania z funduszy unijnych w ramach instrumentu finansowego LIFE+.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech instytucji: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Miasta Stołecznego w Warszawie.

W roku 2008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał do Komisji Europejskiej 17 nowych wniosków o dofinansowanie na kwotę 22 mln €. Największy projekt opracowany przez Urząd Miasta Stołecznego w Warszawie, ubiegający się dofinansowanie w wysokości 2,5 mln €, został zaprezentowany uczestnikom spotkania przez przedstawiciela Ratusza, a dotyczy on „Ochrony siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji Aglomeracji Warszawskiej”.

Przyszłych wnioskodawców, ubiegających się o unijne dofinansowanie, ucieszy przede wszystkim fakt, że NFOŚiGW opracował specjalny program, dzięki któremu każdy projekt, który uzyska akceptację i dofinansowanie z Komisji Europejskiej ma szansę na dalsze dofinansowanie z funduszy krajowych będących w dyspozycji NFOŚiGW do łącznej kwoty 95% kosztów kwalifikowanych projektu LIFE+. Tym samym, administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, uczelnie, instytucje ogólnokrajowe i organizacje komercyjne mają szansę na realizację swoich projektów w następnych latach angażując z własnych środków finansowych zaledwie 5% kosztów projektu.

Przy tak skonstruowanej zachęcie finansowej liczy się tylko jakość projektu, jego innowacyjność i konkurencyjność na rynku projektów krajów UE. W ten sposób NFOŚiGW spełnia obietnicę złożoną we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to przyjmując rolę Krajowej Instytucji Wdrażającej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego programu LIFE+, zadeklarował daleko idące udogodnienia podmiotom ubiegającym się o unijne dofinansowanie projektów.

Eksperci zajmujący się na co dzień instrumentem LIFE+ przewidują, że także nowe udogodnienia administracyjne pomogą i przyspieszą prace beneficjentów nad opracowywaniem wniosków. Dotyczą one przede wszystkim ujednolicenia formularzy wniosków o dofinansowanie unijne i krajowe oraz możliwości zbilansowania przez wnioskodawcę planowanego budżetu już na etapie składania wniosku do Komisji Europejskiej.

Wnioskodawca może zawsze liczyć na pomoc merytoryczną ekspertów z Narodowego Funduszu, bowiem każdy projekt/wniosek beneficjenta ma przypisanego koordynatora. Cenne doświadczenie, niezbędne przy konsultowaniu i przygotowaniu wniosków, zdobywane jest przez pracowników NFOŚiGW również za granicą, w trakcie prac w międzynarodowych zespołach roboczych. Jest to o tyle istotne, że Program LIFE+ w swoich założeniach jest bardzo wymagającym instrumentem, który szczególnie promuje innowacyjność praktycznych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

źródło: NFOŚiGW


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj