Marszałek Województwa Lubelskiego wręczył 6 stycznia wójtowi gminy Siedliszcze umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach umowy Gmina Siedliszcze zobowiązuje się do realizacji operacji: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siedliszcze w miejscowościach: Siedliszcze, Bezek-Kolonia, Adolfin, Lechówka, Jankowice.

Zadania wchodzące w realizację projektu:
* Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliszcze
* Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Bezek-Kolonia
* Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bezek-Kolonia, Adolfin, Lechówka, Jankowice.

Przyznana pomoc na podstawie złożonego wniosku wynosi 2 517 037,00 zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

źródło: siedliszcze.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj