“Członkostwo Polski w UE w świetle przemian demokratycznych po 1989 r. – w obszarze ochrony środowiska” to temat konferencji ministerialnej upamiętniającej 20-lecie zmian ustrojowych w Polsce oraz 5. rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej. Spotkanie miało miejsce 6 maja br. w Ministerstwie Środowiska.

Honorowymi gośćmi Ministra Środowiska Macieja Nowickiego byli jego poprzednicy, którzy kierowali pracami resortu na rzecz zachowania i poprawy stanu środowiska w Polsce w warunkach procesu transformacji oraz w latach późniejszych, a także w czasie bezpośrednio poprzedzającym proces transformacji – w okresie polskiej drogi do demokracji. W konferencji wzięli udział także szefowie jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz zaproszeni goście.

Podczas konferencji miała miejsce debata ministrów środowiska RP oraz prezentacje dotyczące zmian i osiągnięć w zakresie ochrony środowiska, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat, z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W przemówieniu inauguracyjnym Minister Nowicki stwierdził, że to ochrona środowiska jest jednym z największych beneficjentów przemian, jakie dokonały się w ciągu minionych lat w Polsce. Minister podkreślił, że aby dobrze chronić środowisko konieczne są: skuteczne prawo ochrony środowiska, kontrola przestrzegania tego prawa oraz środki finansowe na ochronę środowiska. – W Polsce te trzy elementy zaistniały i zostały stopniowo modyfikowane i ulepszane.

Maciej Nowicki wyjaśnił, co przemiany okresu transformacji oznaczają dla ochrony środowiska i przypomniał jak bardzo było ono w Polsce zanieczyszczone jeszcze 20 lat temu. 30% ludności kraju żyło wówczas na obszarach tzw. ekologicznego zagrożenia, na których notowano częste przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń środowiska. Do 1989 roku w Polsce nie działała w systemie energetycznym ani jedna instalacja do odsiarczania i do odazotowania spalin w elektrowniach i ciepłowniach. Równie dramatyczna sytuacja była w zakresie zanieczyszczenia wód. 1/3 ścieków zrzucanych było do wód bez oczyszczenia, a 1/3 tylko po oczyszczeniu mechanicznym, tym samym 2/3 ścieków nie było oczyszczonych. Według szacunków ekonomistów z lat 80-tych, w wyniku tak znacznego zanieczyszczenia środowiska, Polska traciła corocznie od 5 do 10 % dochodu narodowego.

Gośćmi ministra Macieja Nowickiego byli ministrowie: Zygmunt Hortmanowicz, Bronisław Kamiński, Józef Kozioł, Waldemar Michna, Tomasz Podgajniak, Janusz Radziejowski, Jerzy Swatoń, Czesław Śleziak i Antoni Tokarczuk.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj