W Jaworznie zakończył się pierwszy etap projektu, którego celem jest wytyczenie na terenie miasta szlaków rowerowych. Wiadomo już bowiem, że łączna długość szlaków wyniesie 277 km i że będą poprowadzone w każdej dzielnicy miasta.

Podczas przygotowywania szczegółowego przebiegu szlaków uwzględniono część wniosków mieszkańców złożonych podczas zorganizowanych jesienią ubiegłego roku konsultacji.

Szlaki rowerowe powstaną w ramach projektu Regionalnego Obszaru Rekreacyjno-Turystycznego. Zadaniem projektu jest zdynamizowanie rozwoju aktywnej turystyki poprzez połączenie ze sobą atrakcyjnych – pod względem turystycznym, krajobrazowym i przyrodniczym – obszarów całego regionu. Szlaki i ścieżki powstają też w sąsiednich miastach m.in. w Tychach, Katowicach, Mysłowicach i Chorzowie. Zadanie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013.

 – W chwili obecnej  w końcowej fazie realizacji jest przygotowywanie studium wykonalności projektu. Jest to niezbędny dokument przy ubieganiu się  o dofinansowanie ze środków unijnych – informuje Anna Mocała-Kalina, naczelnik Wydziału Rozwoju  i Polityki Gospodarczej. Studium przygotowuje krakowska firma Akordbud – Consulting. Do Urzędu Miejskiego ma trafić 9 marca bieżącego roku.

Po otrzymaniu studium wykonalności Urząd Miejski złoży wniosek o dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Projekt musi przejść ocenę formalną i merytoryczną. Według wstępnych zapewnień, Jaworzno może liczyć na dofinansowanie w wysokości 614 tys. zł.

Wytyczanie szlaków w terenie będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy dofinansowania, co prawdopodobnie nastąpi w IV kwartale tego roku. Wiadomo już, że firma, która wygra przetarg na wykonanie szlaków rowerowych, będzie zobowiązana także do wykonania 22 miejsc odpoczynkowych a także do przygotowania pełnego oznakowania szlaków i ustawienia 54 tablic informacyjnych. Szlaki rowerowe powstaną w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj