W środę Komisja przedstawiła dzisiaj wnioski dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej i szerokopasmowe łącza internetowe. Wnioski te przedstawiono w ramach realizowanego obecnie planu naprawczego UE, zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2008 r.

Komisja przeznaczy 5 mld euro na infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe w latach 2009-2011. Są to kluczowe dziedziny dla przyszłości europejskiej gospodarki.

Na strategiczne projekty energetyczne ma być przeznaczona kwota 3,5 mld euro. Proponowane są inwestycje w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (pula  środków: 1,25 mld euro), w morskie elektrownie wiatrowe (500 mln eurp) oraz projekty dotyczące połączeń systemów gazu i energii elektrycznej  (1,75 mld euro).

Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego szczególnie podkreślono w drugim strategicznym przeglądzie energetycznym Komisji w listopadzie 2008 r., a niedawny kryzys gazowy uwydatnił je jeszcze bardziej.  W obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej trudno jest znaleźć inwestorów dla wielu projektów. 

Wsparcie ze strony UE sprawi, że będzie można kontynuować ich realizację: projekty te pomogą w zlikwidowaniu luk w połączeniach międzysystemowych UE i umożliwią dalsze optymalne wykorzystanie wewnętrznych źródeł energii w UE.  Projekty przyczyniają do rozwoju nowych technologii o podstawowym znaczeniu dla przyszłych energetycznych potrzeb Europy.

W zakresie łączy szerokopasmowych  komisja proponuje przeznaczenie 1 mld euro, a w zakresie pokonywania nowych wyzwań określonych podczas oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej 0,5 mld euro.

Musimy wyciągnąć wnioski z niedawnego kryzysu gazowego i zacząć zdecydowanie inwestować w sektor energii. Musimy również ożywić europejską gospodarkę poprzez stworzenie infostrad na obszarach wiejskich. Komisja zamierza współpracować z państwami członkowskimi nad ożywieniem unijnej gospodarki poprzez inwestycje w tych kluczowych dziedzinach. Wszystkie państwa członkowskie skorzystają na tym pakiecie środków – uzasadnił wybór inwestycji przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj