Jak informuje Urząd Miasta w Katowicach, od wtorku, 4 kwietnia br., mieszkańcy Katowic będą mogli zgłaszać swoje propozycje do tzw. Zielonego Budżetu. Na dofinansowanie zielonych projektów przeznaczono kwotę w wysokości 3 mln złotych.

– Poprzednie edycje Zielonego Budżetu miasta Katowice pokazały, że mieszkańcy doskonale wiedzą, czego potrzebują w swoim otoczeniu oraz potrafią wskazać, które działania proekologiczne są dla nich najważniejsze – wyjaśnia dr Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Ubiegłoroczny rekord 222 zgłoszonych pomysłów do Zielonego Budżetu jest tego dobitnym potwierdzeniem. W związku z tym, jestem przekonany, że także w tym roku pojawi się wiele ciekawych pomysłów, które będą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne w naszym mieście.

Nabór do 28 kwietnia br.

Mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje projekty w terminie, od 4 do 28 kwietnia.

Zgłoszone wnioski przejdą weryfikację formalną i merytoryczną. A w ostatnim etapie procedury zatwierdzania, komisja złożona z przedstawicieli UM w Katowicach i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

3 mln zł do podziału

Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tej edycji Zielonego Budżetu, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Kto zwycięży?

– Najlepsze projekty to te, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy też  bytowania zwierząt – informuje Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. – W ramach tej procedury realizujemy zadania dotyczące między innymi zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji zieleni skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt – podkreśla dyrektor Wołosz.

Podstawą konsultacje społeczne

Dodajmy, że Zielony Budżet miasta Katowice to proces przebiegający w oparciu o konsultacje społeczne, który ma także dopomóc miejskiemu samorządowi w diagnozowaniu potrzeb mieszkańców Katowic w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska.

Nasadzenia, rewitalizacje i edukacja

W ramach Zielonego Budżetu zgłaszać można zadania takie jak: nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizację zieleni małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii.

Realizacje za 7,5 mln zł

Warto wspomnieć, że w trzech dotychczasowych edycjach Zielonego Budżetu mieszkańcy złożyli 514 propozycji. Do tej pory wybranych do realizacji zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

Jak składać wnioski?

Więcej informacji o składaniu wniosków i Zielonym Budżecie w Katowicach, znaleźć można na tematycznej internetowej stronie: przejdź

Czytaj więcej

Skomentuj