30 proc. środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, relacjonując wysłuchanie dla Umowy Partnerstwa.

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 mld euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Jak wskazało MFiPR, polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania tych środków. Dodano, że znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. “Wynika, z nich, że 30 proc. środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii – polityka spójności też musi się do tego przyczynić” – napisano.

– Badania, innowacje, cyfryzacja, ochrona zdrowia, klimat i środowisko to między innymi w te obszary chcemy zainwestować pieniądze z polityki spójności. Umowa Partnerstwa łączy polskie potrzeby rozwojowe i oczekiwania Komisji Europejskiej – mówił cytowany w informacji wiceminister Waldemar Buda.

Zaznaczono, że na inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich Polska przeznaczy też miliardy z funduszy krajowych – budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji pozarządowych. Wskazano, że obecnie trudno podać konkretną kwotę, ale w perspektywie 2014-2020 do każdej złotówki z UE dokładane jest ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. W perspektywie 2021-2027 może być podobnie.

Przygotowany przez MFiPR projekt Umowy Partnerstwa zakłada, że w nowej perspektywie na lata 2021-2027 ok. 60 proc. funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Napisano, że pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75 proc. środków zostało już podzielonych, a 25 proc. (7,1 mld euro) jest teraz dzielone w negocjacjach kontraktów programowych.

Zaznaczono, że kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze. Napisano, że środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

W informacji resortu przypomniano, że istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat Umowy Partnerstwa. Napisano, że konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa w formie online trwały od 18 stycznia do 22 lutego.

– MFiPR zorganizowało spotkania z przedstawicielami 16 województw. Łącznie to ponad 48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag, 500 pytań, 17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych – podsumował W. Buda.

Czytaj więcej

Skomentuj