Decyzją Ministerstwa Środowiska Sopot otrzymał 32,5 mln złotych dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Beneficjentem projektu jest Aqua Sopot sp. z o.o.

Projekt zakłada modernizację ponad 9 km kanalizacji sanitarnej oraz ponad 2,5 km sieci wodociągowej w mieście. Powstanie także 280 m nowej sieci kanalizacyjnej oraz 905 m nowych przyłączy wodociągowych.

W ramach projektu przebudowany i rozbudowany zostanie także system telemetrycznego przekazu danych eksploatacyjnych z ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków sanitarnych do centralnej dyspozytorni. W efekcie realizacji projektu sopocianie będą mieli jeszcze lepszą wodę w swoich kranach, zyska także Zatoka Gdańska.

Dzięki uszczelnionej kanalizacji ścieki nie będą mogły przedostawać się do wód gruntowych, a tym samym do wód przybrzeżnych. W połączeniu z realizowanym projektem „Wyprowadzenia wód sopockich potoków w głąb Zatoki Gdańskiej” przyczyni się to znacznie do poprawy czystości wody na sopockich kąpieliskach i wyeliminuje ewentualność czasowego zanieczyszczenia wód morskich po dużych opadach deszczu.

Prace już trwają. Część z nich zrealizowano w ramach budowy Centrum Sopotu, ale na dobre działania rozpoczną się w połowie roku i potrwają do 2012 roku. Przy okazji wszelkich prac ziemnych wymienione lub wyremontowane zostaną także nawierzchnie kilkunastu sopockich ulic.

Nie licząc dofinansowania dla spółki Aqua Sopot, miasto Sopotu uzyskało tylko w latach 2008-2009 dofinansowanie zewnętrzne do realizowanych inwestycji i projektów w wysokości 38,5 mln złotych.

źródło: sopot.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj