Kolejny projekt modernizacji sieci ciepłowniczej rozpocznie jeszcze w tym roku spółka Enea Ciepło. Dzięki inwestycji w Białymstoku zmodernizowana zostanie sieć długości ponad 18 km. Koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego 12 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW.

Inwestycja Enei Ciepło znacznie zmniejszy straty ciepła i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2.

Projekt obejmuje nie tylko modernizację ponad 18 km sieci ciepłowniczej, ale także przebudowę dwóch węzłów. W miejsce dwóch tzw. węzłów grupowych na osiedlu Wysoki Stoczek powstaną węzły indywidualne w każdym z zasilanych obiektów.

Zamiana węzłów grupowych na indywidualne wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem strat związanych z dystrybucją ciepła sieciami niskoparametrowymi z węzła grupowego do poszczególnych obiektów. Łączny koszt całego projektu szacowany to 38 390 500 zł.

– Inwestycja przełoży się na bezpieczeństwo i komfort dostaw ciepła dostarczanego przez Eneę Ciepło tysiącom mieszkańców Białegostoku. Dzięki dotacji z NFOŚiGW jeszcze bardziej wzrośnie standard dostaw ciepła, który zapewniamy naszym odbiorcom. Projekt wiąże się również z oszczędnościami wynikającymi z ograniczenia strat ciepła na poziomie 40 000 GJ w skali roku – mówi Wiktor Dulewicz, prezes Enei Ciepło.

Umowa na dofinansowanie projektu „Przebudowa sytemu ciepłowniczego Białegostoku z likwidacją węzłów grupowych” została zawarta w Warszawie pomiędzy Eneą Ciepło a NFOŚiGW.

To czwarta umowa dofinansowania wspierająca realizowany przez Eneę Ciepło „Program Modernizacji Sytemu Ciepłowniczego Białegostoku”. Program jest prowadzony przez Eneę Ciepło od 2016 r. W jego ramach dotychczas przebudowano prawie 9 km sieci, wybudowano kilkaset metrów nowych sieci i zlikwidowano trzy węzły grupowe na osiedlu Piasta zastępując je węzłami indywidualnymi.

Czytaj więcej

Skomentuj