Odpady przemysłowe stanowią około 90 proc. wszystkich odpadów wytwarzanych w Polsce. Jednak sposoby ich składowania, odzysku odpadów przemysłowych nie są tak dobrze monitorowane jak w przypadku odpadów komunalnych.

Ponad połowę z nich to stanowią odpady powstające w przemyśle wydobywczym, przede wszystkim w sektorze węglowym. W sektorze energetycznym (elektrowniach i sieci przesyłowej) – 17%. Mniejsza część odpadów przemysłowych to ścieki i odpady generowane w zarządzaniu nimi.

Odpady przemysłowe są odzyskiwane w mniej niż 50 proc. Większość trafia do spalarni. Do recyklingu przekazywane jest ok. 20 proc.

– Jednak nadal w minionym roku powyżej 40 procent odpadów przemysłowych było składowanych. To stanowi zagrożenie dla środowiska – w związku z emisjami, które mogą się przedostać do gleby, wód powierzchniowych i atmosfery – mówiła dla portalu eNewsroom Magdalena Maj, analityczka zespołu energii i klimatu w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Zagospodarowywane odpady związane z płukaniem i oczyszczaniem kopalin, a odpady związane z przetwórstwem chemicznym paliw są odzyskiwane w 60% – głównie do budowy dróg i do rekultywacji terenów.

ekspertka uważa, że istnieje dużo możliwości większego wykorzystywania odpadów przemysłowych, szczególnie jako surowców wtórnych, a polityka Polski w zakresie gospodarki odpadami zakłada prowadzenie jej w obiegu zamkniętym.

– Jednak regulacje prawne nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Istnieje też problem z prowadzeniem statystyk – nadal są sporadyczne przypadki nielegalnych składowisk i błędnych informacji o recyklingu odpadów – stwierdza Maj. – Naszą główną rekomendacją, dotyczącą wykorzystywania odpadów przemysłowych, jest zwiększenie ich odzysku. Nadal nie w pełni wykorzystujemy potencjał odzysku surowców, szczególnie surowców mineralnych – dodaje.

Źródło: eNewsroom

Czytaj więcej

Skomentuj