Zarząd Krajowy Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprasza do udziału w obradach 41. Zjazdu stowarzyszenia organizowanego w dniach 19-22 września w Zakopanem. Gospodarzem Zjazdu będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Podczas edycji zjazdu wiodącymi tematami będą m.in.:

– "Nowa ustawa o odpadach. Warunki dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu" – Maria Duczmal, radca prawny
– "Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" – Anna Specht-Schampera, radca prawny
– "Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie" – Marian Walny, Zastępca Burmistrza w Luboniu
– "Narady i zebrania – złodziej czasu czy skuteczna metoda wymiany doświadczeń?" – Marta Znajmiecka-Sikora, Uniwersytet Łódzki

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://www.forum-dyrektorow.pl/


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj