Pieniądze trafią do 22 gmin i siedmiu spółek wodociągowych z Dolnego Śląska. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem – wnioski o dofinansowanie złożyły aż 93 podmioty na łączną kwotę ponad 127 mln złotych. Wybrani beneficjenci wczoraj (8 sierpnia) odebrali promesy. − Największe szanse na dofinansowanie miały inwestycje w miejscowościach o najmniejszym stopniu skanalizowania oraz projekty poprawiające stan środowiska na terenach objętych szczególną ochroną  – tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Pieniądze trafią m.in. do Świdnicy, Milicza, Łagiewnik, Twardogóry i Dzierżoniowa.

W ramach dotacji z PROW powstanie 307 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawie 48 km sieci wodociągowej i blisko 65 km sieci kanalizacyjnej. − Dzięki inwestycji znacznie poprawi się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze. Zlikwidowane zostaną również uciążliwe zapachy, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb – mówi wicemarszałek Ewa Mańkowska.

W ramach PROW na lata 2007-2013 zrealizowano 225 projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. Ich łączna wartość to blisko 588 mln zł, z czego ponad 290 mln zł to dofinansowanie unijne. Projekty realizowane były na obszarach wiejskich całego województwa.

–  Dzięki pieniądzom unijnym z poprzedniej perspektywy mogliśmy wybudować ponad 455 km sieci wodociągowej oraz 851 km sieci kanalizacyjnej. Kilkadziesiąt tysięcy osób uzyskało dostęp do kanalizacji lub bieżącej wody  –  wylicza marszałek Przybylski.

Czytaj więcej

Skomentuj