– Przez zanieczyszczone powietrze średnia długość życia w Krakowie jest krótsza o dwa lata w porównaniu z resztą kraju. Trzeba to zmienić – tak poseł Tadeusz Arkit (PO) tłumaczy konieczność wprowadzenia przepisów “antysmogowych”.

– Polska południowa i centralna w okolicach Warszawy, to najbardziej skażone pyłem zawieszonym miejsca w Europie – mówi Tadeusz Arkit, tłumacząc motywy złożenia przez grupę posłów PO projektu ustawy nowelizującej Prawo ochrony środowiska. W wywiadzie dla serwisu Portalkomunalny.pl poseł Arkit tłumaczy, na czym mają polegać zmiany wprowadzone poprzez zapowiadane przepisy.

Poseł Arkit odnosi się również do głosów, które twierdziły, że plany stworzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej w centrum dużych miast spowoduje, że wiele osób nie będzie mogła wjechać tam starszymi samochodami. Jak tłumaczy, nie chodzi o wiek samochodu, ale odpowiedni poziom emisji spalin, a warunki te może spełniać samochód dobrze eksploatowany. – W Berlinie, gdzie “poprzeczka ekologiczna” jest zawieszona bardzo wysoko, w centrum miasta można spotkać dwunastoletnie samochody z silnikami diesla i dwudziestodwuletnie z silnikami benzynowymi z zielonymi naklejkami.

Poseł Arkit złożył projekt ustawy w piątek 20 lutego. Jej celem jest wprowadzenie zmian prawnych, przede wszystkim w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Proponowane zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie z art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska. W tym celu rozszerzono i doprecyzowano zakres uchwały sejmiku województwa, która może określać rodzaje i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeń spalania paliw. Regulacja ma na celu wyeliminowanie wątpliwości prawnych związanych z zakresem uchwały i sposobem jej realizacji. Umożliwi również bardziej elastyczne zastosowanie tego instrumentu (np. określenie dopuszczalnych parametrów emisji dla kotłów) na obszarach, na których wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych jest niemożliwe np. z uwagi na brak infrastruktury ciepłowniczej i gazowej.

Projekt zakłada również wprowadzenie możliwości wdrożenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej – w art. 96b ustawy proponuje się wprowadzenie możliwości ustanowienia, w drodze uchwały rady gminy, strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej poprzez zakaz wjazdu do strefy dla pojazdów nie spełniających ustalonych norm emisji Euro.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj