Dziś w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem Norwegii J.E. Enokiem Nygaardem podpiszą memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

To kolejna pula środków w wysokości 578 mln euro, którą przekażą Polsce trzy kraje: Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Pierwsze nabory ruszą już w przyszłym roku.

 – Dotychczasowa współpraca z Norwegią układała nam się pomyślnie. Wykorzystaliśmy już w 100 proc. dostępne w poprzednich latach środki.  Pula funduszy, którą mamy do wydania do 2016 roku jest o 50 mln euro wyższa niż poprzednia – mówi minister Elżbieta Bieńkowska. Wiceminister Adam Zdziebło dodaje, że największe środki z nowej perspektywy mechanizmów norweskich będą przeznaczone na ochronę środowiska.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło nam korzystanie ze środków nie tylko unijnych, ale pozwoliło też na udział w bilateralnych programach rozwojowych. Do takich programów należy zaliczyć Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. fundusze norweskie). Środki te są – obok Funduszy Europejskich – dodatkowym źródłem wsparcia dla Polski.

Pierwsza pula środków dla nowych członków UE oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii została uruchomiona na lata 2004 – 2009. Polska otrzymała wówczas 533,51 mln euro. Wszystkie środki zostały już zakontraktowane.

Zawarcie dwustronnych umów jest konsekwencją podpisanych 28 lipca 2010 r. porozumień pomiędzy Unią Europejską państwami-darczyńcami w sprawie uruchomienia nowej perspektywy finansowej Mechanizmów. Państwami – beneficjentami będzie dwanaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Portugalia, Grecja i Hiszpania. Łączna kwota wsparcia wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono 32%.

źródło: MRR


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj